Social

05/05/2006 - 15:27
จุดเริ่มต้น?. "คุณรู้จักเด็กไร้รัฐในประเทศไทยสักคนไหม?"เราไม่โทษที่คุณไม่รู้จัก ทั้งที่เด็กเหล่านี้มีชีวิตและอาจเดินสวนกับคุณอยู่ทุกวัน แต่เขากลับไร้ "ตัวตน"...
05/05/2006 - 12:11
เสิร์ฟออเดิร์ฟมีคนบอกว่างานเขียนสารคดีแนวชีวประวัติ หรือเรื่องเล่าของครอบครัว (family history) ในบ้านเรามีน้อยมาก ยิ่งงานที่เล่าย้อนไปถึงบรรพบุรุษผู้เขียนยิ่งหาได้ยาก...
05/04/2006 - 22:28
หนังเรื่องนี้ชวนให้เราใคร่ครวญตามว่า แม้รัฐจะมีอำนาจตามกฎหมายในการกระทำสิ่งต่างๆ เพื่อรักษา "ความมั่นคงของชาติ" ไว้...
05/04/2006 - 20:18
มลฤดี จันทร์สุทธิพันธุ์ รายงานใน จุดประกาย กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 4 พฤษภาคม 2549 ตามขนบประเพณีในเนปาล ผู้คนในชุมชนมักจะหลีกเลี่ยงไม่คบหาสมาคมกับหญิงม่าย จากเหตุผลเพียงแค่เธอไม่มีสามีอยู่เคียงข้าง...
05/04/2006 - 15:49
ในสาระรายงานสรุปผลการทำงานประจำปีทั่วไปเมื่อสิ้นระยะเวลาโครงการ อาจมีหน้าที่เพียงบอกกล่าว บันทึก ผลการทำงานที่ผ่านมา พร้อมกับการประเมินตนเองในแง่ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการนั้นๆ...
05/04/2006 - 15:02
หากการยอมรับความล้มเหลวเป็นจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบแก้ไข งานเขียนชิ้นนี้ จึงเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความล้มเหลวหลายประการ โดยวางศูนย์กลางการศึกษาไว้ 2 แห่ง คือ เด็ก-แกนนำนักศึกษาจาก 6...
05/04/2006 - 12:45
Security is the Matter of Feelings ฐิตินบ โกมลนิมิ ทีมสื่อสารสาธารณะ โครงการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ได้สัมภาษณ์พิเศษ นางจิราพร บุนนาค รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (...
05/04/2006 - 02:04
จากเหตุการณ์นักศึกษาพม่าบุกจับตัวประกันในสถานทูตพม่าในกรุงเทพฯ นักรบชายแดนก็อดอาร์มี่บุกยึดโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี...
05/03/2006 - 16:30
ฐิตินบ โกมลนิมิ เขียนเรื่องนี้ในวิชาฝึกปฏิบัติ ของหลักสูตรสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นนักมนุษยวิทยาแนวสตรีนิยม แต่ก็ "ขบ"...
05/02/2006 - 23:16
"ที่เชื่อหมอมาก เพราะเราเองมองลูกเรา ก็ว่าลูกปกติ เพราะเขาจะยิ้ม เล่นอะไรไปตามเรื่องของเขา มองหน้ามองตาเรา ก็เหมือนลุกสองคนตอนเล็กๆ เราไม่เห็นความแตกต่าง เขาจะมอง เขาจะเล่น"...
05/02/2006 - 22:49
เมื่อความพิการเป็นสิ่งบางอย่างที่คนในสังคมนำไปใส่ให้กับคนที่ประสบกับความสูญเสียทางกายภาพ-จิต คนที่มีความพิการมักต้องเผชิญกับรูปแบบหนึ่งของการปฏิบัติที่เป็นอคติของสังคม ทั้งที่ ?ความพิการ?...
05/02/2006 - 22:03
เรื่องเล่าเป็นการเปิดพื้นที่เพื่อสร้าง ?อัตลักษณ์? ให้กับคนชายขอบ โดยที่เราต้องฟังและอ่าน ?เรื่องเล่า? นั้นอย่างเข้าใจว่าคนชายขอบนั้นกำลังต่อรองกับอำนาจประวัติศาสตร์กระแสหลัก (History)...
05/02/2006 - 20:50
ในแต่ละวันเราต้องสื่อสารกับคนอื่นตลอดเวลา จนละเลยที่จะสื่อสาร หรือ "ตั้งคำถาม" กับตัวเอง ดังนั้นการบันทึกชีวิตประจำวัน หรือการเขียนไดอารี่ เป็นทางหนึ่งที่ได้สื่อสาร ทบทวน และให้ "ความหมาย" กับตัวเอง...
05/01/2006 - 07:00
ด้วยข้อจำกัดหลายอย่าง โฆษณาแบบตรงไปตรงมากลายเป็นความน่าเบื่อ รูปแบบของ "โฆษณาเชิงบทความ" หรือ Advertorial จึงถูกคิดค้นและสร้างสรรค์ให้สอดรับความต้องการของผู้โฆษณาและสังคมที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร...

Pages