Skip to main content

คู่มือรายงานข่าวความมั่นคง

จากเหตุการณ์นักศึกษาพม่าบุกจับตัวประกันในสถานทูตพม่าในกรุงเทพฯ นักรบชายแดนก็อดอาร์มี่บุกยึดโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี สื่อมวลชนไทยทุกแขนงถูกตั้งคำถามและถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ของการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักหน่วงทั้งในระดับชาติและสากล และล่าสุดสถานการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทุกภาคส่วนถูกท้าทาย และถูกตั้งคำถามจาก "ความไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น" ในสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าว แน่นนอนวงการสื่อมวลชนต้องตกเป็น "จำเลย" สำคัญอีกครั้ง ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มอุณหภูมิของความรุนแรงที่เกิดขึ้นด้วย ทั้งเหตุและผลจาก "ความไม่รู้" จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการทบทวน วิพากษ์บทบาทหน้าที่และก

ตลาดสด : พื้นที่ความสัมพันธ์ของผู้หญิงผ่านอาหาร

ฐิตินบ โกมลนิมิ

เขียนเรื่องนี้ในวิชาฝึกปฏิบัติ ของหลักสูตรสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นนักมนุษยวิทยาแนวสตรีนิยม แต่ก็ "ขบ" กับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ต้องการให้ไปฝึกปฏิบัติกับองค์กสตรีที่ทำงานช่วยเหลือผู้หญิง เมื่อฐิตินบ ยืนยันว่าจะลงศึกษาพื้นที่ตลาดสดให้ได้ อาจารย์ที่ปรึกษาก็มีคำถามใหม่มาท้าทายอีกว่า "แม่ค้าในตลาดสดมีปัญหาอะไร?"

จะทำอย่างไรดีเมื่อนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษามีมุมมองการวิจัยที่แตกต่างกัน?

คุณเคยรู้จักเด็กพิเศษสักคนไหม?

"ที่เชื่อหมอมาก เพราะเราเองมองลูกเรา ก็ว่าลูกปกติ เพราะเขาจะยิ้ม เล่นอะไรไปตามเรื่องของเขา มองหน้ามองตาเรา ก็เหมือนลุกสองคนตอนเล็กๆ เราไม่เห็นความแตกต่าง เขาจะมอง เขาจะเล่น"

คุณชอบตัดสินใจแทนคนพิการหรือเปล่า?

เมื่อความพิการเป็นสิ่งบางอย่างที่คนในสังคมนำไปใส่ให้กับคนที่ประสบกับความสูญเสียทางกายภาพ-จิต คนที่มีความพิการมักต้องเผชิญกับรูปแบบหนึ่งของการปฏิบัติที่เป็นอคติของสังคม ทั้งที่ ?ความพิการ?

โฆษณาเชิงบทความ - ความจริงเพียงครึ่งเดียวด้วยข้อจำกัดหลายอย่าง โฆษณาแบบตรงไปตรงมากลายเป็นความน่าเบื่อ รูปแบบของ "โฆษณาเชิงบทความ" หรือ Advertorial จึงถูกคิดค้นและสร้างสรรค์ให้สอดรับความต้องการของผู้โฆษณาและสังคมที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร กลายเป็นความลงตัวระหว่างสื่อกับโฆษณา

แต่ท่ามกลางการเติบโตของโฆษณาเชิงบทความ การประชาสัมพันธ์แบบนี้กำลังถูกตั้งคำถามจากหลายฝ่าย พิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์ รายงาน ในจุดประกาย กรุงเทพธุรกิจ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549

Subscribe to