Skip to main content

เบื้องหลังสำนักข่าวทะเลบัว จ.พัทลุง

สำนักข่าวทะเลบัว ต.ทะเลน้อย www.thalabua.com  ตั้งแต่กลางปี 2550 เยาวชนจำนวนหนึ่งจาก 4 โรงเรียนในตำบลทะเลน้อย อ.ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้แก่ โรงเรียนวัดทะเลน้อย โรงเรียนวัดประดู่หอม โรงเรียนพนางตุง และโรงเรียนอุดมวิทยายน 7 ได้รวมตัวกันในนามของ "กลุ่มสื่อเยาวชนสีขาว" สามารถออกหนังสือพิมพ์รายเดือน "สื่อเยาวชน" อย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนปัญหาอบายมุข โดยเฉพาะการพนัน เหล้า และบุหรี่ในชุมชนของเขาอย่างมีพลัง กลายเป็นเอกสารที่ต้องแจกประจำเดือนในการประชุมระดับจังหวัด มากกว่านั้น ยังนำเนื้อหาจากหนังสือพ

สื่อใหม่กับการเซ็นเซอร์


ซี.เจ. ฮินกี กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย ตั้งคำถามการทำหน้าที่ของสื่อใหม่ที่มีศักยภาพในการผลักดันความคิดมนุษย์ให้เปลี่ยนไป เพราะธรรมชาติของสื่อใหม่ชักนำให้เรารับฟังทุกความคิดเห็น หลายครั้งความคิดเห็นจำนวนหนึ่งอาจจะดูหลุดโลกไป เอาเข้าจริงอินเตอร์เน็ทก็เหมือนโทรทัศน์ หากไม่ชอบใจช่องไหน ก็ "เปลี่ยนช่อง" ได้เสมอ ไม่มีใครบังคับให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ทกล้ำกลืนกับสิ่งที่ตัวเองกระอักกระอ่วนหรือไม่ชอบใจ ทุกคนสามารถเปลี่ยนไปดูสิ่งอื่นๆ ได้ตลอดเวลา แต่ทำไมจึงต้องมีการ "เซ็นเซอร์" บทความนี้อาจให้คำตอบได้บางแง่มุม

 

Subscribe to new media