บุหรี่

05/31/2006 - 22:19
ช่วงปี 2547 ฉันทำงานรณรงค์บุหรี่กับนพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพ ในช่วงนั้นเราพยายามที่จะฟ้องสังคมว่า...ตั้งแต่ปี 1976...