civil media

07/18/2011 - 18:32
  ฐิตินบ โกมลนิมิศูนย์เฝ้าระวัสถานการณ์ภาคใต้   ชุมชนเสมือนจริง (virtual community) กลายเป็นพื้นที่ความสัมพันธ์ของผู้คนรูปแบบหนึ่ง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์และสร้างพื้นที่สาธารณะ...
04/20/2008 - 01:38
สำนักข่าวทะเลบัว ต.ทะเลน้อย www.thalabua.com  ตั้งแต่กลางปี 2550 เยาวชนจำนวนหนึ่งจาก 4 โรงเรียนในตำบลทะเลน้อย อ.ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้แก่ โรงเรียนวัดทะเลน้อย โรงเรียนวัดประดู่หอม โรงเรียนพนางตุง...