ใต้ร่มเงาสมานฉันท์

05/06/2006 - 21:05
กำหนดการเทศกาลหนังสั้น "ใต้ร่มเงาสมานฉันท์" วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2549 จนถึงปัจจุบันเหตุการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ยังคงร้อนระอุ เรื่องราวของ ?ไฟใต้?...