สนามหลวง

07/15/2007 - 17:40
hใครเคยได้รับเมลของ "อิสรชน คนเดินทาง" สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน (องค์กรสาธารณประโยชน์) บ้าง? ที่ผ่านมา ก็แค่เปิดอ่านและผ่านกันไป แต่ครั้งนี้ ฉันนั่งอ่านวนเวียนอยู่นาน กับข้อความ "...