คุณภาพชีวิต

12/18/2015 - 17:04
‘คลิตี้โมเดล’ เปิดพื้นที่ชุมชนใช้ข้อมูลเฝ้าระวังพิษตะกั่วพัฒนากลไกรัฐฟื้นฟูเยียวยาการปนเปื้อนมลพิษในสวล. ======== ใช้เวลายาวนานถึง 17 ปี...