คนไร้รัฐ

05/05/2006 - 15:27
จุดเริ่มต้น?. "คุณรู้จักเด็กไร้รัฐในประเทศไทยสักคนไหม?"เราไม่โทษที่คุณไม่รู้จัก ทั้งที่เด็กเหล่านี้มีชีวิตและอาจเดินสวนกับคุณอยู่ทุกวัน แต่เขากลับไร้ "ตัวตน"...