ติดตามภาระค่าใช้จ่าย รพ.ชายแดน วาระประเทศไทย

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

ติดตามรายงานหนี้สินของโรงพยาบาลตามแนวชาย แดนฝั่งตะวันตก ที่ภาระกิจ และมนุษยธรรมการรักษาพยาบาลให้แก่บุคคลไร้ สิทธิ์หลักประกันสุขภาพ กลายเป็นเส้นขนาน