Skip to main content

ข่าวการฮั้วรถพยาบาลในงบไทยเข้มแข็งจำนวน 800 คันที่มีการจัดสรรให้กับโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งๆ ละ 1 คันนั้น  ได้เริ่มปรากฏต่อสาธารณะตั้งแต่วันพุธที่ 30 กันยายน 2552 หนังสือพิมพ์หลายฉบับได้พาดหัวข่าวประมาณว่า “แพทย์ชนบทปูดทุจริตรถพยาบาลมีข้อมูลว่ามีฝ่ายการเมืองไปเจรจากับบริษัทเอกชนที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 ถึงขั้นเสนอราคาให้คันละ 100,000 บาท ทำให้ราคาจัดซื้อรถพยาบาล 1 คันที่มีอุปกรณ์การแพทย์สำคัญ 2 รายการอย่างใดอย่างหนึ่ง  คือ เครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจที่เคยซื้อได้ 1.7  ล้านบาท เพิ่มเป็น  1.8  ล้านบาท”

คณะกรรมการชุดของนพ.บรรลุ ศิริพานิช ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวน  มีความเห็นสรุปได้ว่ามีการเสนอของบประมาณเพื่อจัดซื้อรถพยาบาลจำนวน 800 คัน ในโครงการไทยเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุขจริง และน่าเชื่อว่ามีการไปร่วมรับประทานอาหารเย็นกันที่ภัตตาคารไดแนสตี้ในโรงแรมเซนทารา   ลาดพร้าว เมื่อเย็นวันจันทร์ที่  17  สิงหาคม พ.ศ. 2552 จริง โดยผู้ร่วมรับประทานอาหารประกอบด้วย  ผู้ประกอบการรถพยาบาลรายใหญ่ในประเทศไทย ทั้ง  2 ราย (คือบริษัทพูลภัณฑ์พัฒนา  จำกัด  2  คน  และบริษัทสุพรีม  โปรดักส์  จำกัด  2  คน)  นายสุทธิชัย  ธรรมประมวล  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู หรือแม่เลี้ยงติ๊ก ตัวย่อ ต.ที่โด่งดังในสมัยที่เริ่มมีการแฉแรกๆ ในฐานะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  จากปากคำต่างๆทำให้น่าเชื่อว่าในการรับประทานอาหารในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มีความพยายามในการเจรจาให้มีการฮั้วกันเรื่องการจัดซื้อรถพยาบาลในงบไทยเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุขจริง 

นายสุทธิชัย  ธรรมประมวล เองยอมรับว่าสนิทสนมกับนายมานิต นพอมรบดี เพราะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเรียนจบก็มาตั้งบริษัทรับเหมาด้วยกัน และได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา เมื่อนายมานิตได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับให้คำปรึกษาเรื่องโรคชิคุนกุนยา และวัคซีนเจอี (ทั้งๆที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์ ) แถมนายสุทธิชัยยังยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรูเลย ทั้งๆ ที่ห้องที่ปรึกษาที่ตนเข้าไปทำงานเป็นประจำกับห้องทำงานของนางศิริวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็อยู่ใกล้ๆ กัน อันนี้เป็นพิรุธที่สำคัญอย่างยิ่ง

สรุปแล้ว คณะกรรมการเชื่อว่า มีความพยายามดำเนินการเพื่อให้มีการ “ฮั้ว” การจัดซื้อรถพยาบาล  800 คัน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุขจริง โดยมีการขอผลประโยชน์ คันละ 1  แสนบาท ซึ่งตรงกับการขอปรับราคารถพยาบาลที่เคยจัดซื้อได้เดิมคันละ 1.7  ล้านบาท เป็นคันละ 1.8  ล้านบาท โดยไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้  ซึ่งหากไม่มีเรื่องราวปรากฏเป็นข่าว ก็อาจมีการ “ฮั้ว” สำเร็จและวงเงินผลประโยชน์ในรายการนี้ก็สูงถึง 80 ล้านบาท 

เรื่องนี้ชัดเจนว่ามีการ “ฮั้ว” เพื่อหวังงาบงบประมาณ ซึ่งคงต้องรอทางรัฐบาลและ ปปช.พิจารณาสืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม  ทั้งประเด็นจริยธรรมทางการเมืองที่นักการเมืองต้องลาออกไปก่อน  และหากมีความผิดทางอาญา  ก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายต่อไป

อ่านรายละเอียด 'รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 7) กรณีรถพยาบาล 800 คัน ตามเอกสารแนบข้างท้าย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

- เปิดปมงาบงบใครเข้มแข็งในกระทรวงสาธารณสุข: (1)ใครคือไอ้โม่งทุจริต UV fan?