Skip to main content

"คนไม่เข้าใจว่ากิจการใหญ่ๆ เหมือนสร้างเขื่อนป่าสัก ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน เขานึกว่าเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่ เป็นเศรษฐที่ไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง นี่เราวัดได้ว่า เป็นเศรษฐกิจพอเพียง อันนี้เป็นตัวอย่าง" พระราชดำรัส ณ ศาลาดุสิตดาลัย วันที่ 23 ธันวาคม 2542

มาม่า ร่วมสนองแนวคิดตามพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง

พอเราเห็นเจ้ามาม่ากระป๋องนี้ใน 7-eleven ก็เข้าใจความดังกล่าวได้ว่า "อ๋อ เขื่อนป่าสักเป็นเศรษฐกิจพอเพียงด้วย และมาใกล้ตัวเราแบบนี้นี่เอง

อย่างว่าแหละ ต้องเป็นมาม่าคัพด้วยนะถึงจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียง แบบเป็นซองๆ ไม่มีการนำพระราชดำรัสไปแปะไว้

ลองมาสังเกต เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของพวกเรากันไหม ตอนนี้ขอหม่ำๆ ม่ามาคัพก่อน อย่างน้อยถูกกว่าข้าวแกงข้างถนนเสียอีก