Skip to main content

จำเธอได้ไหม?

เธอคือโทรศัพท์สาว ที่ถูกใช้ให้ไปจ่ายค่าจิปาถะของทุกคนในครอบครัว ต้องแต่เช้ายันดึก ฝนตกแดดออกอย่างไร เธอก็ยังยิ้มและทำอย่างเต็มใจ ในโฆษณาชิ้นใหม่ของ True move ที่ขยายบริการให้โทรศัพท์ในระบบทรูมูฟ เป็นผู้ช่วยจัดการทางการเงินด้วยปลายนิ้ว...

น่าสนใจตรงที่..

ถ้าโฆษณานี้ตั้งใจเจาะกลุ่ม ?ผู้หญิง?

ก็ชี้ให้เห็นว่า ?ใคร? คือคนรับผิดชอบจัดการบิลต่างๆ ในบ้าน ซึ่งมันมากมายนัก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในความเป็นจริง ?เธอ? ต้องมีทักษะในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของครอบครัว รวมทั้งการเดินทางเพื่อ ?จ่าย? ทุกอย่าง

การนี้นักสตรีนิยม ทั้งหลายคงต้องพิจารณาเรื่องเส้นแบ่งพื้นที่ของผู้หญิงเสียแล้ว เพราะเราชักไม่มั่นใจว่า งานที่ต้องทำที่บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัว (personal sphere) มันซับซ้อนไปถึงไหนแล้ว และดูเหมือนหนักหนาสาหัสกว่าเดิมนัก

แต่ยังอย่างไร ก็ยังนำเสนอให้เธอ..ดูตลกๆ อยู่เสมอ แม้จะใช้เธอเยี่ยงทาส..