ห้องเรียนกลับหัว

02/15/2017 - 01:18
ห้องเรียนกลับหัวเรียนรู้อนาคตจากชาวบ้านตากใบ นราธิวาส 10 ปีข้างหน้าหรือปี 2570 คณะทำงานตำบลเกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยเฉพาะตัวแทนกลุ่มอาชีพของผู้หญิงคิดไปไกลมากกว่าการปลูกข้าวนารวมทั้งตำบล...