สิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร

07/19/2007 - 11:53
ว่าด้วยการบังคับใช้ พรบ ความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม เป็นต้นไป วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2550 คือวันที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550...