รัฐธรรมนูญ

07/14/2007 - 22:04
หลายคนอาจมีคำถามเหล่านี้อยู่ในใจ 1. โหวตล้มรัฐธรรมนูญ ผิดกฎหมายหรือไม่ 2. โหวตล้มรัฐธรรมนูญ จะได้อะไร 3. โหวตล้มรัฐธรรมนูญ ร่วมกับใคร 4. โหวตล้มรัฐธรรมนูญ เลือกตั้งล่าช้าหรือไม่ 5. โหวตล้มรัฐธรรมนูญ...