แม่ยาย

05/04/2006 - 20:18
มลฤดี จันทร์สุทธิพันธุ์ รายงานใน จุดประกาย กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 4 พฤษภาคม 2549 ตามขนบประเพณีในเนปาล ผู้คนในชุมชนมักจะหลีกเลี่ยงไม่คบหาสมาคมกับหญิงม่าย จากเหตุผลเพียงแค่เธอไม่มีสามีอยู่เคียงข้าง...