สิทธิบัตรยา

04/16/2007 - 15:21
"การประกาศบังคับใช้สิทธิ" เพื่อนำเข้าและผลิตยาต้านไวรัสเอฟาไวแรนซ์ (Efavirenz) โดยรัฐครั้งแรกของประเทศไทย ปลายปี 2549 ไม่ใช่แค่ภาพสะท้อนการต่อสู้ของเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ผ่านมา...